Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui C.I.M. constituie contraventie si se sanctioneaza cf art. 260(1) lit e din Codul Muncii, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata. Prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca(C.I.M.), constituie contraventie si se sanctioneaza cf. art. 260(1) lit. f din Codul Muncii, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.
Primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui C.I.M., constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la 2 ani sau cu amenda penala.

Amenzi in domeniul relatiilor de munca

Amenzi in domeniul securitatii si sanatatii in munca