HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017

privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

HOTĂRÂRE nr. 846 din 29 noiembrie 2017

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Ordonanta Nr. 17/2015

a privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

Ordonanta Nr. 25/2014

a privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Legea Nr. 62/2011

a dialogului social

HOTARAREA Nr. 500/2011(*actualizata*)
privid Registrul General de Evidenta al Salariatilor, prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de Hotararea nr. 1105 din 2 noiembrie 2011

Legea 52/15.04.2011 republicata 2018

privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Legea nr. 480/2004
privind modificarea literei e) a articolului 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii

Legea Nr. 53/24.01.2003
Codul Muncii

Hotararea Nr. 23/2013

pentru stabilirea salariului minim brut pe tara grantat in plata
Ordinul Nr. 1323/26.05.2009
privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

Ordinul 1930/28.04.2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

LEGEA Nr. 22/18.11.1969
privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste

Ordinul Nr. 747/13.12.1999
pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a Procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii

H.G. Nr. 384/2001
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000, privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

O.G. Nr. 2/12.07.2001
privind regimul juridic al contraventiilor

O.G. Nr. 96/2003
privind protectia maternitatii la locurile de munca

Ordinul Nr. 245/2003
privind aprobarea categoriilor de personal si a locurilor de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai mica de 8 ore

Legea nr. 156/2000 republicata 2018
privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

H.G. Nr. 238/13.03.2002

pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, de Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei muncii, precum si de Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.

LEGEA Nr. 202/19.04.2002
privind egalitatea de sanse intre femei si barbati

LEGEA Nr. 180/11.04.2002

pentru aprobarea O.G. Nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor

O.G. Nr. 43/25.07.2002

pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate.

O.U.G. Nr. 194/2002

privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial nr. 201/08.03.2004 modificata si completata prin Legea nr. 56/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitoirul Oficial nr. 421/05.06.2008

O.G. Nr. 77/28.08.2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

Legea nr. 578/2003
pentru aprobarea O.G. nr. 80/2003 privind concediul de odihna si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si ale primarilor si viceprimarilor

Legea nr. 272/2004
privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Ordinul nr. 477/2004
privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

HOTARAREA Nr. 64/05.02.2004

privind stabilirea numarului de permise de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2004

LEGEA Nr. 27/05.03.2004

privind aprobarea O.G. NR. 77/2003 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

LEGEA Nr. 279/2005

privind ucenicia la locul de munca

Metodologie privind aprobarea ca operatiunile de pastrare si completare a carnetelor de munca sa fie efectuate la sediul angajatorilor

LEGEA NR. 526/25.11.2004

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

LEGEA NR. 448/2006

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

LEGEA NR. 324/14.07.2006

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

Ordonanta 55/30.08.2006

pentru modificarea si completarea L 53/2000 - Codul Muncii

Ordinul Nr. 1860/2006

privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului

Norme Metodologice din 22 decembrie 2005

privind permisele de munca, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta de urgenta nr. 55/2007

privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative.

Legea 261/2007

privind pentru modificarea si completarea Legii 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca.

OUG 56/2007

privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

OUG 44/2008

privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

O.G. Nr. 27/2002

privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Legea Nr. 252/2003
privind registrul unic de control

Ordinul Nr. 76/2003
privind
modificarea si completarea modelului - cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii solidaritatii sociale nr. 64/2003; Ordinul nr. 1616/02.06.2011

LEGEA Nr. 156/2000(*republicata*)
privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

HOTARAREA Nr. 384/2001(*actualizata*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12000   156 10 201   0 18>Legii Nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

Legislatie 2018 RMLegislatie actualizata 2018