Ordin 539/2016

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a
Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoaseListei standardelor

 

Hotarare nr. 1401/2010

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata

 

Hotarare nr. 612/2010

privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

 

Hotararea nr. 510/2010

pentru privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale

 

Hotararea Guvernului nr. 955/2010

pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare aprevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

 

Ordin nr. 455/2010

pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de şi formare si instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă

 

HOTARARE nr. 519 din 28 aprilie 2009 (*republicata*)

privind instituirea unui sistem de identificare unica si trasabilitate a explozivilor de uz civil*)

 

Ordinul nr. 1102/2008

privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie

 

Ordin 94/2008

privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie

 

H.G. 1029/2008

privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale

 

Ordin Nr. 77/2008

privind aprobarea listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil

 

Hotarare Nr. 601/2007

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si santatii in munca

 

H.G. Nr. 1756/2006

privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

 

H.G. 752/2004

privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive

H.G. 207/2005

privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

 

Ordin 1024/20.11.2008

privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

Manipularea manuala a maselor in transport si sanatate 1, 2, 3

 

Ghid al celor mai bune practici pentru prevenirea sau reducerea riscului "azbest" in lucrarile care implica sau pot implica o expunere la azbest pentru angajator, pentru lucrator si pentru inspectorul de munca

Ghid practic pentru angajator privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest

Ghid practic pentru inspectorul de munca privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest

Ghid practic pentru lucrator privind cele mai bune practici de prevenire sau minimizare a riscului de expunere la azbest

 

LEGEA Nr. 31/22.03.1991
privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase

 

Ordonanta de urgenta Nr. 99/2000
privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

LEGEA Nr. 126/1995
privind regimul materiilor explozive

 

Hotararea de guvern Nr. 580/2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Norme Metodologice Monitorul Oficial Nr. 315/07.07.2000
de aplicare a O.U.G. Nr. 99/29.06.2000

 

Legea Nr. 464/18.07.2001
pentru modificarea si completarea L 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

H.G. Nr. 457/2003
al ministrului sanatatii si familiei privind stabilirea atributiilor medicului de medicina generala / medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere

 

H.G. Nr. 115/2004
privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate a echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile si completarile individuale

 

Legea Nr. 359/2004
privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatilor familiale si persoanelor juridice , inregistrarea fiscala a acestora , precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

 

Ordin Nr. 875/2002
al ministrului sanatatii si familiei privind stabilirea atributiilor medicului de medicina generala / medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere

 

Ordin Nr. 803/2001
al ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere si / sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala

 

Hotararea de guvern Nr. 573/2002
pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor

 

Hotararea de guvern Nr. 1156/2002

pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002

 

Ordin Nr. 342/2002

privind aprobarea Cartii Albe a Infrastructurii şi Evaluării Conformitatii Produselor

 

H.G. Nr. 613/13.06.2002
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

 

Ordinul ministrului muncii nr. 572/2006
pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind incadrarea locurilor de munca in conditii speciale

 

Legea. Nr. 346/2002
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale cu completarile si modificarile ulterioare

Hotararea guvernului Nr. 1022/2002
privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, securitatea muncii si protectia mediului

ORDINUL Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale Nr. 508/20.11.2002 si al Ministrului Sanatatii si Familiei Nr. 933/25.11.2002
privind aprobarea Normelor Generale de Protectie a Muncii (MO Nr. 880/06.12.2002)

Hotararea de guvern Nr. 537/2004

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

 

LEGEA Nr. 478/12.11.2003

pentru modificarea si completarea L 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

Ordonanta de urgenta Nr. 96/2003

privind protectia maternitatii la locul de munca cu completarile si modificarile ulterioare

Hotararea de guvern Nr. 1875/2005

privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

 

Ordinul Nr. 754/2006

pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul sanatatii si securitatii in munca, cu modificarile ulterioare

 

Ordinul ministrului muncii Nr. 242/2007

pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectului si/ sau a realizarii lucrarii pentru santire temporare sau mobile

 

Ordin Nr. 1310 din 21 septembrie 2007

pentru inlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 384/2004 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, care adopta standardele europene armonizate

 

Ordinul ministrului muncii Nr. 3/2007

privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca

 

Ordinul ministrului muncii Nr. 25/2007

privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare aserviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca

 

H.G. Nr. 600/2007

privind protectia tinerilor la locul de munca

 

H.G. Nr. 355/11.04.2007

privind supravegherea sanatatii lucratorilor

 

H.G. Nr. 1218/2006

privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

 

H.G. Nr. 1146/2006

privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori ai echipamentelor de munca

 

H.G. Nr. 1136/2006

privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice

 

H.G. Nr. 1093/2006

privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

 

H.G. Nr. 1092/2006

privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

 

H.G. Nr. 1091/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

 

H.G. Nr. 1058/2006

privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potentuial risc datorat atmosferelor explozive

 

H.G. Nr. 1051/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

 

H.G. Nr. 1050/2006

privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

 

H.G. Nr. 1049/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

 

H.G. Nr. 1048/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

 

H.G. Nr. 1028/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizarea

 

Hotarare Nr. 1007/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor

 

H.G. Nr. 971/2006

privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

 

H.G. Nr. 493/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot cu completarile si modificarile ulterioare

 

H.G. Nr. 300/2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu completarile si modificarile ulterioare

 

Legea Nr. 319/14.07.2006

a securitatii si sanatatii in munca

 

Hotararea 1425/11.10.2006

a securitatii si sanatatii in munca pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006

 

Hotararea 557/2007

privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara.

 

Legislatie actualizata 2018 SSMLegislatie actualizata 2018