Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Hotararea Nr. 250/08.05.1992
privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare - Republicare

LEGEA Nr. 188/08.12.1999
privind statutul functionarilor publici Republicata

LEGEA Nr. 544/12.10.2001
privind liberul acces la informatiile de interes public

Hotararea Nr. 781/25.07.2002
privind protectia informatiilor secrete de serviciu

O.U.G. Nr. 192/24.12.2002
privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici

LEGEA Nr. 228/23.05.2003
pentru aprobarea O.U.G. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salarial„ ale functionarilor publici

LEGEA Nr. 161/19.04.2003
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Hotararea Nr. 504/06.05.2003
pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei in exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi in mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei

LEGEA Nr. 7/18.02.2004
privind codul de conduita a functionarilor publici