FORMULARE TIPIZATE

Metodologia de calcul a duratei de completare a unui formular aprobata prin ordinul 1353/05.08.2016 al ministrului muncii si adaptata la activitatea ITM Botosani
Adresa de inaintare Revisal
Cerere de achizitionarea a registrului de zilieri
Cerere furnizare date in vederea refacerii bazei Revisal
Cerere eliberare parola Revisal

Contract individual de munca

Model

Act aditional majorare salar

Model

Act aditonal modificare functie

Model

Dispozitie de incetare a activitatii

Model

Fisa comunicare accident de munca
Model de cerere solicitare autorizare SSM si de opis documente
Model de declaratie pe propria raspundere