FORMULARE TIPIZATE

Decizie de concediere
Decizie de incetare de drept
Decizie de incetare disciplinara
Decizie de incetare cu acordul partilor
Decizie de detasare
Adeverinta vechime
Adresa de inaintare Revisal
Cerere de achizitionarea a registrului de zilieri
Cerere furnizare date in vederea refacerii bazei Revisal
Cerere eliberare parola Revisal

Contract individual de munca

Model

Act aditional

Model

Decizie de concediere

Model

Dispozitie de incetare a activitatii

Model

Fisa comunicare accident de munca
Model de cerere solicitare autorizare SSM si de opis documente
Model de declaratie pe propria raspundere