Securitate si Sanatate in Munca

 

 

Servicii externe de prevenire si protectie

 

Ghiduri

 

MODELE PENTRU EVIDENŢELE SUBSTANŢELOR CHIMICE PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA SSM

Lista cu substantele si amestecurile chimice periculoase detinute, conform art. 24(2) din Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata;

Anexa la Lista cu substantele si amestecurile chimice periculoase detinute, conform art. 24(2) din Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata;

Inventarul/registrul agentilor chimici periculosi manipulati Ón unitate, conform art. 12(1^1) din HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate Ón munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor Ómpotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, modificata;

Lista nominala a lucratorilor implicati Ón activitatile pentru care rezultatele evaluarii evidentiaza un risc pentru sanatatea sau securitatea lor, conform Art. 23 (1) din HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor Ómpotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca, modificata.