Informatii de Interes Public

 

MANUAL DE BUNE PRACTICI
PENTRU PROMOVAREA ABORDĂRII PRO-ACTIVE A
PRINCIPIILOR GUVERNĂRII TRANSPARENTE, DESCHISE ȘI
PARTICIPATIVE

Informare privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

Formular cerere REVISAL

Lista cu documentele care pot fi puse la dispozitia cetateanului in baza Legii 544/2001

Lista cuprinzand documentele de interes public

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, de Inspectoratul Teritorial de Munca

Formulare tipizate

Model cerere informatii de interes public

Modalitatile de contestare a deciziei Inspectiei Muncii

Raport de evaluare a implementariii legii Nr. 544/2001

Sesizari

Concursuri

Bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei

(Click pentru a vizualiza. Necesita Adobe Acrobat Reader)

Raport de audit intern

(Click pentru a vizualiza. Necesita Adobe Acrobat Reader)

Informatii buget , bilant contabil, Cont de Rezultat Patrimonial, Cont de executie

Buget
Bilant
Cont de Rezultat Patrimonial
Cont de Executie
Buget 2011
Bilant 2011
Cont Rezultat Patrimonial 2011
Cont Executie 2011
Buget 2012
Bilant 2012
Cont Rezultat Patrimonial 2012
Cont Executie 2012
Buget 2013
Bilant 2013
Cont Rezultat Patrimonial 2013
Cont Executie 2013
Buget 2014
Bilant 2014
Cont Rezultat Patrimonial 2014
Cont Executie 2014
Buget 2015
Bilant 2015
Cont Rezultat Patrimonial 2015
Cont Executie 2015
Buget 2016
Bilant 2016
Cont Rezultat Patrimonial 2016
Cont Executie 2016
Buget 2017
Bilant 2017
Cont Rezultat Patrimonial 2017
Cont Executie 2017
Buget 2018
Bilant 2018
Cont Rezultat Patrimonial 2018
Cont Executie 2018

 

 

Registru special de evidenta a agentilor de ocupare a fortei de munca in strainatate

Ver. 20.09.2018

(Click pentru a vizualiza. Necesita Adobe Acrobat Reader)

Plati efectuate de ITM Botosani Plati efectuate de ITM Botosani in anii 2017-2018

(Click pentru a vizualiza. Necesita Adobe Acrobat Reader)

Tabele venituri nete

  Ianuarie Februarie Martie Aprile Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
2011 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2012 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2013 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2014 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2015 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2016 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2017 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2018 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

Declaratii de avere si interese

Grile de salarizare

  Ianuarie Februarie Martie Aprile Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
2018 Tabel Tabel Tabel Tabel     Tabel      
2019     Tabel                  
2020                        

 

Certificat de performanta energetica