Inspectoratul Teritorial de Muncã

B O T O S A N I  


Contact||Contracte Colective||Servicii externe de prevenire si protectie.||Munca fara forme legale||Informatii L 544/2001 ||Declaratii avere||Concursuri||Securitate si Sanatate in Munca ||Ghidul lucratorului roman in UE

Legislatie...

Sesizari

Formulare tipizate

Este bine sã retineti ...

Links

Comunicate de presã

Obiectivele principale ale activitãtii Inspectiei Muncii:

  • controlul aplicãrii prevederilor legale referitoare la relatiile de muncã, la securitatea si sãnãtatea in muncã, la protectia salariatilor care lucreazã in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurãrile social
  • informarea autoritãtilor competente despre deficientele legale de aplicarea corectã a dispozitiilor legale in vigoare
  • furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii
  • asistarea tehnicã a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale
  • initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pentru imbunãtãtirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte
Numar unic de apel urgenta SNUAU 112

Vã rugãm sa ne sesizati în legaturã cu cazurile de muncã "La Negru" pe care le cunoasteti la numãrul de telefon 0231/534532 sau la adresa e-mail itmbotosani@itmbotosani.ro
Subscrieti la site-ul nostru si veti fi la curent cu noile reglementãri privind legislatia muncii
Trimiteti un mail cu subiectul subscriu la adresa: itmbotosani@itmbotosani.ro

© 2003 I.T.M. Botosani. Toate drepturile rezervate.
Comentarii si sugestii sunt binevenite la Web Master - I.T.M. Botosani